Kunngerð frá Sjóvinnustýrinum

 um

byggikrøv og útgerðarkrøv o.a.

(Fráboðan B - 1. juli 2017)

 

 

 

 

Við heimild í § 2, stk. 2, §§ 7-11 og 14, § 15, stk. 2, § 18, stk. 2 og 3 og § 49, stk. 2 í løgtingslóg nr. 165 frá 21. desember 2001 um trygd á sjónum, sum broytt við løgtingslóg nr. 71 frá 30. mai 2011, løgtingslóg nr. 61 frá 17. mai 2013 og løgtingslóg nr. 122 frá 15. desember 2014, verður ásett:

 

§ 1. Uttan so, at annað er ásett í einstøku kapitlunum í skjali 2, er henda kunngerðgaldandi fyri:

1)       Ferðamannaskip í altjóða sigling, uttan mun til stødd.

2)       Handilsskip, 15 metrar ella longri, ella við einum dimensiónstali uppá 100 ella meira uttan mun til, um skipið er í innanoyggja sigling ella í altjóða sigling, sí tó stk. 2.

3)       Stuttleikafør, 24 metrar ella longri.

Stk. 2. Handilsskip, 15 metrar ella longri, ella við einum dimensiónstali uppá 100 ella meira, tó styttri enn 24 metrar, sum sigla innanfyri 100 sjómíl úr landi, kunnu ístaðin fyri hetta regluverkið koma undir ásetingarnar í kunngerð frá Sjóvinnustýrinum um byggikrøv og útgerð o.a. til smærri vinnufør (Fráboðan F).

 

§ 2. Byggikrøvini og útgerðarkrøvini til tey í § 1 nevndu skip eru nærri útgreinaði í skjali 2 til hesa kunngerð.

 

§ 3. Reiðarin skal syrgja fyri, at manningin hevur kunnleika til ásetingar í hesi kunngerð, sum hava týdning fyri arbeiðið hjá viðkomandi umborð á skipinum.

 

§ 4. Brot á ásetingarnar í skjali 2 verða revsað við sekt ella fongsul í upp til 2 ár.

Stk. 2. Feløg og aðrir løgfrøðiligir persónar verða revsaðir sbrt. reglunum í kapittul 5 í revsilógini.

 

§ 5. Henda kunngerð kemur í gildi tann 1. juli 2017, sbr. tó stk. 2 og 3.

Stk. 2. Byggikrøvini, endurgivin í skjali 2, ískoyti 1, koma í gildi tann 1. september 2017.

Stk. 3. Uttan so, at annað er ásett í hesi kunngerð, eru byggikrøvini sbrt. higartil galdandi reglum framvegis galdandi fyri verandi skip.

Stk. 4. Loyvisbrøv við tilhoyrandi samsvarsskjali, brot 1 og brot 2, útflýggjað áðrenn tann 1. januar 2017 við atliti til at lúka ásetingarnar í kapittul XV, reglu 5, varðveita gildi, inntil freistin fyri at fáa framt endurnýggjanarsýn er gingin út.

 

 

 

Sjóvinnustýrið, 23. juni 2017

 

Hans Johannes á Brúgv

 

/Gunnvá S. á Lofti

 

 

Skjal 1

 

Ásetingarnar í hesi kunngerð skulu lesast, skiljast og tulkast við atliti til niðanfyri nevndu broytingar og tillagingar til føroysk viðurskiftir:

Alment um kunngerðina:

1)       Allastaðni, har “Søfartsstyrelsen” ella annar danskur myndugleiki er nevndur í skjali 2 til hesa kunngerð, skal, tá ræður um føroyskt myndugleikaøki, skiljast “Sjóvinnustýrið”, ella møguliga annar heimilaður føroyskur myndugleiki.

2)       Allastaðni, har orðingar sum “Danmark/dansk”, “Grønland/grønlandsk”, ella “dansk skib/grønlandsk skib” verða nýttar í skjali 2 til hesa kunngerð, skal skiljast “Føroyar/føroyskt” ella “føroyskt skip” uttan so, at ásetingarnar viðvíkja viðurskiftum uttan fyri føroyskt myndugleikaøki.

3)       Tá Føroyar ikki er limur í ES, eru ásetingarnar í hesi kunngerð viðvíkjandi formligum innanhýsis rættindum og skyldum hjá einum ES limalandi mótvegis einum øðrum limalandi, ella fráboðanarskyldur o.a. mótvegis einum ES myndugleika, ikki galdandi fyri Føroyar uttan so, at hetta beinleiðis verður álagt triðjalandsskipum. Teknisk krøv, ið stava frá ES reglum, og sum eru ásett í hesi kunngerð, eru tó galdandi fyri avvarðandi føroysk skip, fevnd av hesi kunngerð, í tann mun nevndu ES reglur eisini eru galdandi fyri skip, sum ikki sigla undir ES flaggi.

4)       Sjóvinnustýrið kann, annaðhvørt alment ella í tí einstaka førinum, víkja frá teimum í skjali 2 nevndu tíðarfreistum fyri lúkan av krøvum, um tað ikki stríðir ímóti skyldum Føroya sbrt. altjóða sáttmálum og møguligum ES reglum.

5)       Alment skal kunngerðin lesast og skiljast við atliti til føroysk skip, føroysk viðurskifti og føroyskt myndugleikaøki.

6)       Dagfestingarnar nevndar í skjølunum til hesa kunngerð, sum eru tengdar at gildiskomuni av avvarðandi donsku reglunum, skulu í føroyskum høpi skiljast sum galdandi frá tí degi, hendan kunnger um fráboðan frá Sjóvinnustýrinum kemur í gildi.

7)       Tær til eina og hvørja tíð galdandi vegleiðingarnar frá danska Søfartsstyrelsen, sum knýta seg til hesa kunngerð, verða við neyðugum tillagingum eisini nýttar av Sjóvinnustýrinum.

8)       Ásetingarnar í kap.XXI (Forebyggelse af olieforurening fra skibe), kap. XXIV (Behandling og opbevaring af kloakspildevand) og kap. XXV (Forebyggelse af forurening med affald fra skibe) skulu lesast í samanhangi við kunngerð nr. 122, 123 og 124 frá 25. november 2005 um burturbeining av ávikavist burturkasti, kloakkspillivatni og olju frá skipum, umframt møguligum øðrum viðkomandi reglum sbrt. Havumhvørvislógini.

 

Serføroyskar reglur um innflaggaði skip undir 500 BT og SOLAS-skip:

1)       Bæði ferðamannaskip og handilsskip, fevnd av hesi kunngerð, sum sbrt. ásetingunum í kap. 1, brot A, reglu 2 (t) eru minni enn 500 BT, og sum verða innflutt/innflaggaði til Føroya eftir 1. okt. 2007, verða, uttan mun til nær tey eru kjølløgd, viðgjørd sum nýggj skip samsvarandi reglunum fyri skip kjølløgd tann 1. januar 2002 ella seinni. Sjóvinnustýrið kann loyva undantaki frá ásetingunum í 1. pkt., um skip skip og reiðarí lúka ávísar nærri treytir settar av Sjóvinnustýrinum um m.a. standin á skipinum, nøktandi sýn og rakstur av skipi og reiðaríi.

2)       Skip, 500 BT ella størri (SOLAS-skip), skulu sum byrjanarstøði lúka øll krøvini í hesi kunngerð sum annaðhvørt nýggj ella verandi skip, sbrt. kap. 1, brot A, regla 2 (k) og (1). Sjóvinnustýrið kann tó heilt ella lutvíst undantaka hesi skip frá møguligum nationalum donskum serkrøvum í hesi kunngerð, ið ikki stava frá altjóða sáttmálum, sum Føroyar hava tikið undir við. Somuleiðis kunnu hesi skip heilt ella lutvíst verða frítikin fyri møgulig ES krøv, sum ikki fevna um skip, ið sigla undir øðrum flaggi enn ES flaggi.

 

Heimildir:

  1. Bestemmelserne i kapitlerne I, II-1 (A-E), II-2 og III-XIV er i det væsentlige udformet på baggrund af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS) 1974 med senere ændringer og tilhørende protokoller samt Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/25/EF.
  2. Kapitel II-5 A er udformet på baggrund af den internationale konvention om lastelinier af 5. april 1966 (ILLC 66) med tilhørende protokol af 1988 og anneks B til denne protokol. Kapitel II-5 N indeholder regler, som udfylder eller udbygger konventionen og protokollen af 1988 samt regler for skibe med en længde under 24 meter.
  3. Bestemmelserne i kapitel II-3 om opholdsrum m.v. samt kapitel XIV om søfarendes arbejds- og levevilkår gennemfører den internationale konvention om søfarendes arbejdsforhold, 2006.
  4. Bestemmelserne i kapitel XIII gennemfører IMO's auditordning for medlemsstaterne.2)
  5. Bestemmelserne i kapitel XIV gennemfører de internationale sikkerhedsforanstaltninger for skibe i polare farvande.
  6. Kapitel XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV og XXVI indeholder en række bestemmelser, som gennemfører de dele af den internationale konvention om forebyggelse mod forurening fra skibe, MARPOL 73/78 med tilhørende protokol af 1997, som falder inden for lov om sikkerhed til søs’ område. Disse bestemmelser er markeret med et ”S”. I de nævnte kapitler indgår tillige en oversættelse af den del af konventionen, som alene vedrører lov om beskyttelse af havmiljøet. Denne oversættelse er for de enkelte regler markeret med et ”M”. Disse bestemmelser er alene medtaget af informative grunde. De regler, som gennemfører disse dele af konventionen i dansk ret, udstedes af miljøministeren inden for rammerne af lov om beskyttelse af havmiljøet. Enkelte af konventionens regler vedrører forhold, der ligger såvel inden for lov om sikkerhed til søs som inden for lov om beskyttelse af havmiljøet. De bestemmelser i de nævnte kapitler, som inden for lov om sikkerhed til søs’ område gennemfører regler i konventionen, er markeret med ”S/M”.
  7. Danske regler, som udfylder eller udbygger konventionsbestemmelserne i SOLAS, ILLC 66 og MARPOL, samt danske regler, der særligt retter sig mod mindre lastskibe og fritidsfartøjer, er trykt i kursiv.

 

                Skjal 2

Indledning

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen består af en kort bekendtgørelse og et antal bilag i form af kapitler. Bekendtgørelsen indeholder hjemmel, anvendelse, straf, ikrafttræden og en liste over, hvornår de enkelte kapitler senest er blevet revideret. Bilag og bilagsafsnit giver tilsammen en konsolideret version af Søfartsstyrelsens Meddelelser B, som reflekterer gældende regler på ikrafttrædelsesdatoen.

Ved fremtidige ændringer i kapitlerne vil der blive udsendt en ny konsolideret version, som sættes i kraft ved udstedelse af en ny bekendtgørelse.

Eksisterende skibe skal, hvor ikke andet er anført i de enkelte kapitler, kun opfylde de krav til konstruktion, der eksisterer på skibets byggetidspunkt. Afvigelser herfra kan dog være anført i senere udstedte regler.

Efter bekendtgørelsen er der trykt en oversigt over kapitlernes datering fra den første udstedelse i 1991. Oversigten fra 1991 til 2008 refererer til tidligere udsendte kapitelhæfter. Fra 2009 er kapitlernes datering opgjort efter hovedafsnit i kapitlerne.

 

Yvirlit yvir kapitlar:

B I

 

Almindelige bestemmelser

B II-1

A

Konstruktion – bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg – Almindelige bestemmelser og konstruktion

B II-1

B

Konstruktion – bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg – Inddeling og stabilitet

B II-1

C

Konstruktion – bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg – Maskininstallationer

B II-1

D

Konstruktion – bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg – Elektriske anlæg

B II-1

E

Konstruktion – bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg – Yderligere krav til periodisk ubemandede maskinrum

B II-1

F

Konstruktion – bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg – Alternativt design og alternative arrangementer

B II-1

G

Konstruktion – bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg – Skibe, der bruger brændstoffer med lavt flammepunkt

B II-1

N

Konstruktion – bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg – Køleanlæg

B II-2

A

Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand – Almindelige bestemmelser

B II-2

B

Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand – Forebyggelse af brand og eksplosion

B II-2

C

Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand – Forebyggelse af brandes opståen og spredning

B II-2

D

Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand – Flugtveje

B II-2

E

Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand – Operationelle krav

B II-2

F

Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand – Alternative konstruktioner og arrangementer

B II-2

G

Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand – Særlige krav

B II-2

N(1)

Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand – CO2 brandslukningsanlæg

B II-2

N(2)

Udgået

B II-2

N(3)

Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand – Periodiske eftersyn m.v. af ildslukkere

B II-3

 

Opholdsrum m.v.

B II-4

A

Arbejdsrum og arbejdssteders indretning og udstyr

B II-4

B

Centralanlæg for svejsning med acetylen og oxygen

B II-4

C

Installation og anvendelse af materiel til lysbuesvejsning og lignende processer

B II-5

 

Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988

B II-5

A(I-I)

Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988

B II-5

A(I-II)

Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988

B II-5

A(I-III)

Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988

B II-5

A(I-IV)

Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988

B II-5

A(II)

Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988

B II-5

A(III)

Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988

B II-5

N

Lastelinier

B III

A

Redningsmidler og -arrangementer – Generelt

B III

B

Redningsmidler og -arrangementer – Forskrifter for skibe og redningsmidler

B III

C

Alternativt design og alternative arrangementer

B IV

 

Radiokommunikation GMDSS

B V

 

Sejladsens betryggelse

B VI

 

Transport af last

B VII

 

Transport af farligt gods

B VIII

 

Nukleare skibe

B IX

 

Sikker skibsdrift

B X

 

Højhastighedsfartøjer

B XI-1

 

Særlige tiltag til højnelse af den maritime sikkerhed

B XI-2

 

Særlige tiltag til højnelse af den maritime sikring

B XII

 

Yderligere sikkerhedsforanstaltninger for bulkskibe

B XIII

 

Verifikation af overholdelse

B XIV

 

Sikkerhedsforanstaltninger for skibe i polare farvande

B XV

Søfarendes arbejds- og levevilkår

B XVI-XX

Reserveret

B XXI

 

Forebyggelse af olieforurening fra skibe

B XXII

 

Kontrol med skadelige flydende stoffer i bulk

B XXIII

 

Forebyggelse af forurening med skadelige stoffer, der transporteres til søs i emballeret form

B XXIV

 

Forebyggelse af forurening med kloakspildevand fra skibe

B XXV

 

Forebyggelse af forurening med affald fra skibe

B XXVI

 

Forebyggelse af luftforurening fra skibe

 

 

 

B Tillæg 1

 

Regler, der træder i kraft den 1. september 2017

 

Ændrede kapitler

Kapitel II-1, Konstruktion  bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg

De nye regler giver mulighed for at bygge og ombygge skibe til at sejle på andre brændstoffer end olie med et flammepunkt over 60C, f.eks. naturgas (LNG).

Kapitel II-2, Konstruktion  brandsikring, opdagelse og slukning af brand

I kapitlet gennemføres en konsekvensrettelse for at kunne anvende brændstoffer med et flammepunkt under 60oC, ændrede designkrav til sikkerhedsudluftning af tanke i tankskibe samt nye regler for at etablere intelligent styring af ventilationen på vogndæk på ro-ro skibe.

Kapitel III, Redningsmidler og -arrangementer

Bestemmelsen om godkendelse af mønstringsruller for passagerskibe ophæves med henblik på, at effektiviteten af samme kontrolleres ved de periodiske tilsyn af skibets beredskab.

Kapitel XI, Særlige tiltag til højnelse af den maritime sikkerhed

Kapitlet er som i SOLAS delt op i kapitel XI-1, særlige tiltag til højnelse af den maritime sikkerhed, og kapitel XI-2, særlige tiltag til højnelse af den maritime sikring.

Kapitel XIV, Sikkerhedsforanstaltninger for skibe i polare farvande

Der er tale om at gennemføre polarkoden for skibe, som opererer i polare farvande. Dette sker ved at fastlægge en række tillægskrav til berørte skibes konstruktion, udrustning og operation, som skal understøtte sikre skibsoperationer i disse farvande. De nuværende nationale regler om isprojektører og sikker sejlads ved Grønland vil blive revideret i takt med, at polarkoden træder i kraft.

Kapitel XV, Søfarendes arbejds- og levevilkår

Der er tale om at flytte eksisterende tekst fra tidligere afsnit XIV til nyt kapitel XV, afstedkommet af den internationale gennemførelse af polarkoden. Samtidig præciseres det, at de i dette kapitel fastlagte arbejds- og levevilkår ikke finder anvendelse for skibe hjemmehørende i Grønland.

Kapitel XXI, Forebyggelse mod olieforurening fra skibe

Reglerne for adskillelse af lænse- og slamsystemet præciseres, og der indarbejdes en række ændringer, som skal forebygge udledning af olie i polarområderne (polarkoden).

Kapitel XXII, Kontrol med skadelige flydende stoffer i bulk

Med henblik på gennemførelse af polarkoden indarbejdes der en række ændringer, som skal forebygge udledning af kemikalier i polarområderne.

Kapitel XXIV, Forebyggelse af forurening med kloakspildevand fra skibe

Ændringer, der skal sikre implementeringen af polarkoden, for så vidt angår ændrede udledningsforhold af kloakspildevand i polarområderne. Udledningsområderne skal fremover ikke kun tage hensyn til afstanden fra land, men nu også afstanden fra is, og der må ikke udledes kloakspildevand direkte på isen.

Kapitel XXV, Forebyggelse af forurening med affald fra skibe

Ændringer, der skal sikre implementeringen af polarkoden, for så vidt angår ændrede udledningsforhold af affald i polarområderne. Udledningsområderne skal fremover ikke kun tage hensyn til afstanden fra land, men nu også afstanden fra is, og der må ikke udledes affald direkte på isen. Yderligere indføres der et forbud mod bortskaffelse af døde dyr i havet.

 

Tillæg 1

Regler, der træder i kraft pr. 1. september 2017

Dette afsnit indeholder regler, der træder i kraft pr. 1. september 2017, men som først bliver indarbejdet i den samlede tekst med udsendelsen af næste samlede udgave af dette regelværk.

Kapitel XXIV, Forebyggelse af forurening med kloakspildevand fra skibe

Med ændringerne gennemføres der et forbud mod udledning af kloakspildevand fra passagerskibe i Østersøen. Nybyggede passagerskibe skal fra 1. juni 2019 og eksisterende skibe skal fra 1. juni 2021 enten aflevere deres spildevand i havn eller have et godkendt renseanlæg om bord.

Kapitel XXVI, Forebyggelse af luftforurening fra skibe

Med reglerne indføres krav om registrering af motorers anvendelse i skibe, der skifter mellem henholdsvis Tier II- og Tier III-mode, når Tier II-motorer standses med henblik på sejlads i et Tier III-område.

 

Broytingar í Fráboðan B frá Sjóvinnustýrinum síðani 1991:

Kap.

Heiti

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

 

Fráboðan B frá Sjóvinnustýrinum

 

 

01/08

01/01

01/09

 

01/08

01/12

 

Fráboðan um broyting í Fráboðan B

 

 

01/04

 

 

 

 

I

Almindelige bestemmelser

 

 

01/08

01/09

 

 

01/12

II-1

Konstruktion – bygning, inddeling og stabilitet, maskineri m.m.

01/05

01/05

01/08

01/01

01/09

01/01

 

01/12

II-2

Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand

01/04

01/05

01/07

01/08

01/01

01/09

01/01

01/08

01/12

II-3

Opholdsrum m.v.

 

 

 

01/09

 

 

01/12

II-4

Arbejdsrum og arbejdssteders indretning og udstyr

 

 

01/08

 

 

 

01/12

II-5

Lastlinier

 

01/05

01/08

 

 

 

01/12

III

Redningsmidler og arrangementer

01/05

01/05

01/08

01/01

 

 

01/12

IV

Radiokommunikation GMDSS

 

 

01/08

 

 

 

01/12

V

Sejladsens betryggelse

 

 

01/08

01/01

01/01

 

01/12

VI

Transport af skibsladninger

 

01/07

 

01/01

 

 

01/12

VII

Transport af farligt gods

 

 

 

01/01

 

 

01/12

VIII

Nukleare skibe

 

 

 

 

 

 

01/12

IX

Sikker skibsdrift

 

 

 

 

 

01/08

01/12

X

Højhastighedsfartøjer

 

 

01/08

01/09

 

 

01/12

XI

Særlige tiltag til højnelse af den maritime sikkerhed

01/05

01/07

 

 

 

 

01/12

XII

Yderligere sikkerhedsforanstaltninger for bulkskibe

 

 

 

 

 

 

01/12

XIII

Verifikation af overholdelse

 

01/05

 

 

 

 

 

XIV

Sikkerhedsforanstaltninger for skibe i polare farvande

01/05

 

 

 

 

 

 

XV

Søfarendes arbejds- og levevilkår

01/05

01/05

 

01/09

 

 

 

XXI

Forebyggelse mod olieforurening fra skibe

01/05

01/05

 

01/09

 

 

01/12

XXII

Kontrol med skadelige flydende stoffer i bulk

01/05

01/05

 

01/09

 

 

01/12

XXIII

Forebyggelse med forurening med skadelige stoffer

 

01/05

 

 

 

 

01/12

XXIV

Forebyggelse af forurening med kloakspildvand fra skibe*)

01/05

01/05

 

01/01

01/09

 

 

01/12

XXV

Forebyggelse af forurening med affald fra skibe*)

01/05

01/05

 

01/01

01/09

 

 

01/12

XXVI

Forebyggelse af luftforurening fra skibe (efter 2006 meddelelser B, D, E og F

 

01/05

 

01/01

01/09

 

01/08

01/12

Tillæg

Tillæg

 

01/05

01/07

01/08

01/01

01/09

01/01

01/08

01/12

Bilag

 

 

 

 

 

 

 

 

1 A

SOLAS, ISSP Code certifikater og bevis for Stockholmaftalen

 

 

 

01/01

01/01

 

01/12

1 B

Lasteline certifikater (efter 2005 Med. B og D)

 

 

 

 

 

 

01/12

1 C

MARPOL certifikater (efter 2005 Med. B og D)

 

 

 

01/01

01/01

 

 

2

Nationale certifikater

 

 

 

 

 

 

 

Notur

 

 

 

01/08

 

 

 

 

 

Kap.

Heiti

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

 

Fráboðan B frá Sjóvinnustýrinum

01/09

01/10

01/10

01/01

01/10

01/05

01/11

01/09

 

Fráboðan um broyting í Fráboðan B

 

 

 

 

 

 

 

I

Almindelige bestemmelser

 

01/04

01/05

 

 

 

01/09

II-1

Konstruktion – bygning, inddeling og stabilitet, maskineri m.m.

01/08

01/04

01/05

01/01

01/10

 

01/11

01/09

II-2

Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand

01/08

01/04

01/05

 

 

05/05

01/09

II-3

Opholdsrum m.v.

 

 

01/05

 

 

01/11

01/09

II-4

Arbejdsrum og arbejdssteders indretning og udstyr

 

 

01/05

 

 

 

 

II-5

Lastlinier

 

01/04

 

 

 

01/11

 

III

Redningsmidler og arrangementer

01/08

01/04

01/05

01/01

 

01/11

01/09

IV

Radiokommunikation GMDSS

01/08

 

 

01/01

 

 

01/09

V

Sejladsens betryggelse

01/08

 

01/05

01/01

 

 

01/09

VI

Transport af skibsladninger

01/08

 

01/05

 

 

 

01/09

VII

Transport af farligt gods

 

 

01/05

01/01

 

 

01/09

VIII

Nukleare skibe

 

 

01/05

 

 

 

 

IX

Sikker skibsdrift

01/08

01/04

01/05

 

 

 

 

X

Højhastighedsfartøjer

 

01/04

 

 

 

 

 

XI

Særlige tiltag til højnelse af den maritime sikkerhed

01/08

01/04

01/05

 

 

07/07

01/09

XII

Yderligere sikkerhedsforanstaltninger for bulkskibe

 

01/04

 

01/01

 

 

01/09

XIII

Søfarendes arbejds- og levevilkår

 

 

 

 

 

 

01/09

XXI

Forebyggelse mod olieforurening fra skibe

01/08

01/04

01/05

01/10

 

01/11

 

XXII

Kontrol med skadelige flydende stoffer i bulk

 

 

01/05

01/10

 

 

 

XXIII

Forebyggelse med forurening med skadelige stoffer

01/08

 

01/05

 

 

 

 

XXIV

Forebyggelse af forurening med kloakspildvand fra skibe*)

 

01/04

01/05

 

 

07/07

01/09

XXV

Forebyggelse af forurening med affald fra skibe*)

 

 

01/05

 

 

 

01/09

XXVI

Forebyggelse af luftforurening fra skibe (efter 2006 meddelelser B, D, E og F

 

 

01/05

01/10

01/05

 

 

Tillæg

Tillæg

 

 

 

 

 

 

 

Bilag

 

 

 

 

 

 

 

 

1 A

SOLAS, ISSP Code certifikater og bevis for Stockholmaftalen

01/08

01/04

01/05

01/01

01/05

 

 

1 B

Lasteline certifikater (efter 2005 Med. B og D)

 

 

 

01/01

01/05

 

 

1 C

MARPOL certifikater (efter 2005 Med. B og D)

 

 

01/05

01/01

01/05

 

01/09

2

Nationale certifikater

 

 

 

 

01/05

 

 

Notur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kap.

Heiti

2002

2001

1999

1998

1997

1996

1994

1991

 

Fráboðan B frá Sjóvinnustýrinum

01/09

01/01

01/07

01/07

01/07

01/01

 

 

07/01

 

Fráboðan um broyting í Fráboðan B

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Almindelige bestemmelser

01/07

01/07

01/07

01/07

 

 

 

 

II-1

Konstruktion – bygning, inddeling og stabilitet, maskineri m.m.

01/07

01/07

01/07

01/07

01/01

 

 

 

II-2

Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand

01/07

 

01/07

01/07

 

 

 

 

II-3

Opholdsrum m.v.

 

01/07

 

 

 

 

 

07/01

II-4

Arbejdsrum og arbejdssteders indretning og udstyr

01/07

01/01

01/07

 

 

 

 

 

 

II-5

Lastlinier

01/07

01/07

01/07

01/07

 

03/01

 

 

III

Redningsmidler og arrangementer

 

01/01

01/07

01/07

01/01

 

 

 

 

IV

Radiokommunikation GMDSS

01/07

01/01

 

 

01/01

 

 

 

V

Sejladsens betryggelse

01/07

01/01

 

01/07

01/01

 

 

 

VI

Transport af skibsladninger

 

01/07

 

01/07

01/01

 

 

 

VII

Transport af farligt gods

 

01/01

01/07

01/07

 

 

 

 

VIII

Nukleare skibe

 

 

 

 

 

 

 

07/01

IX

Sikker skibsdrift

01/07

01/01

 

01/07

01/01

 

 

 

X

Højhastighedsfartøjer

01/07

01/07

 

 

 

01/01

 

 

XI

Særlige tiltag til højnelse af den maritime sikkerhed

 

01/07

 

01/07

 

01/01

 

 

XII

Yderligere sikkerhedsforanstaltninger for bulkskibe

 

01/07

01/07

 

 

 

 

 

XIII

Søfarendes arbejds- og levevilkår

 

01/07

01/07

 

 

 

 

 

XXI

Forebyggelse mod olieforurening fra skibe

01/09

01/07

 

01/07

 

 

 

 

XXII

Kontrol med skadelige flydende stoffer i bulk

01/07

 

 

 

 

01/01

 

 

XXIII

Forebyggelse med forurening med skadelige stoffer

01/01

01/07

 

 

 

01/01

 

 

XXIV

Forebyggelse af forurening med kloakspildvand fra skibe*)

*)

01/07

 

 

 

 

 

07/01

XXV

Forebyggelse af forurening med affald fra skibe*)

*)

01/07

 

 

01/01

 

 

 

XXVI

Forebyggelse af luftforurening fra skibe (efter 2006 meddelelser B, D, E og F

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillæg

Tillæg

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 A

SOLAS, ISSP Code certifikater og bevis for Stockholmaftalen

01/07

 

 

 

 

 

 

 

1 B

Lasteline certifikater (efter 2005 Med. B og D)

01/07

 

 

 

 

 

 

 

1 C

MARPOL certifikater (efter 2005 Med. B og D)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nationale certifikater

 

01/07

 

 

 

 

 

 

Notur